Ulaganja u groblja

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE GROBLJA LABIN

Tijekom 2019. godine planira se i izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane Komemorativnog centra u smjeru jugoistoka, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih grobnih mjesta, grobnica i niša planirati će se i arhitektonsko te hortikulturno uređenje. Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim projektnom dokumentacijom.

 

NOVE GROBNICE NA GROBLJU SVETI MARTIN

Na groblju u Svetom Martinu planira se izgradnja 20 novih grobnica čime će se zadovoljiti potražnja za dodatnim kapacitetom. Grobnice će se izgraditi na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa zemljanim grobovima.

 

UREĐENJE CVJEĆARNE

Početkom 2019. godine preurediti će se cvjećarna 1.MAJ-a u sklopu Komemorativnog centra Labin. Prema idejnom projektu predviđa se ukupna rekonstrukcija interijera, i to zamjena podova i stropova novim, te zamjena kompletne opreme. Time će se omiljenoj cvjećarni udahnuti nova svježina koja oslikava njenu ambiciju neprestanog razvoja kvalitete usluge.