Raspored odvoza selektivnog otpada za 31.1.2019.

Sutra (četvrtak, 31.1.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Jadranska, Slobode, Giuseppine Martinuzzi, Istarska,
  • Principi,
  • Labin: Starci.