Dobro je znati: na ovim web stranicama imamo rasporede odvoza otpada

Na našim web stranicama možete pronaći raspored odvoza otpada i tako se pravodobno informirati. Već na naslovnoj stranici našeg weba možete pronaći poveznicu na raspored odvoza, a pronaći ga možete i u sekciji “PC Čistoća”. Radi se o rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za cijelu Labinštinu, a priloženi su i kompletni rasporedi odvoza selektivnog otpada za 2019. godinu ondje gdje postoji sustav “od vrata do vrata” (Grad Labin, naselje Raša, Nedešćina i Štrmac). Također, kada je aktualno, objavljuju se i rasporedi postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta. Primjerice, tijekom veljače biti će vikendima postavljano na području Općine Sv. Nedelja, a raspored je dostupan na našim stranicama.

Na ovu ikonu na naslovnoj stranici (i ovdje) možete kliknuti kao prečac na rasporede odvoza: