Raspored odvoza selektivnog otpada za 7.2.2019.

Sutra (četvrtak, 7.2.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja Kožlje do Doma kulture “Riko Milevoj”, uključujući Storo selo i Nove zgrade, te cestu Vinež-Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Karla Kranjca, Rudarska, Antona Selana, Zelenice.