Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Cere prošao Fazu 2 evaluacije za EU novac

Dobre vijesti stigle su protekli tjedan iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta Cere” prošao je i Fazu 2 evaluacije za dobivanje 1.386.391,97 kuna bespovratne potpore iz EU fondova! Radilo se o fazi provjere prihvatljivosti projekta. Sada je projekt u postupku Faze 3 – provjera prihvatljivosti izdataka, nakon čega se u Fazi 4 donosi Odluka o financiranju. Sredstva se dodjeljuju iz operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, a prijavitelj projekta je Općina Sveta Nedelja uz stručnu i tehničku pomoć 1.MAJ-a d.o.o. Očekuje se da će projekt započeti sa provedbom tijekom 2019. godine.

Skip to content