VIDLJIVI PRVI REZULTATI SELEKTIRANJA OTPADA NA LABINŠTINI

Nakon višemjesečnih priprema, razvijanja sustava, nabave novih kanti i edukacije radnika , 1. MAJ d.o.o. LABIN započeo je s projektom odvojenog prikupljanja otpada na Labinštini. U tu svrhu u 2014. godini postavljeno je 110 zelenih otoka putem kojih je omogućeno odvojeno prikupljanje papira, plastike, metala i stakla. Pored zelenih otoka, u sustav selektivnog prikupljanja korisnog otpada po modelu „od vrata do vrata“ namjenskim vrećicama u boji uključeno je 3 625 domaćinstava. Prvi rezultati nakon uvođenja sustava pokazuju da građani aktivno sudjeluju u projektu te da odvajaju otpad u svojim kućanstvima.


Usporedba ukupnih godišnjih količina odvojeno prikupljenog otpada od građana:

rezultati

 

1. MAJ d.o.o. LABIN zahvaljuje se svima na odazivu, trudu i volji da zajedno odvojimo vrijedne sirovine iz komunalnog otpada a sve u svrhu zaštite našeg okoliša. U ovoj godini dodatni napori uložiti će se u edukaciju svih sudionika u ovom projektu radi postizanja još boljih rezultata. Nadamo se, da ćemo uz pomoć naših građana, značajnije povećati količine odvojeno prikupljenog otpada i time smanjiti količine otpada koji će se potom odvoziti u Centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.