Raspored selektivnog otpada za 26.2.2019.

Sutra (utorak, 26.2.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PAPIR I KARTON (“plave vrećice”):

  • sva naselja Grada Labina,
  • naselje Raša.