DOBIVENA UPORABNA DOZVOLA ZA PRETOVARNU STANICU NA ODLAGALIŠTU KOMUNALNOG OTPADA “CERE”

Po završetku radova i nakon provedbe tehničkog pregleda 7. siječnja 2015. godine, ishodovana je uporabna dozvola za pretovarnu stanicu na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Cere“ . Ova pretovarna stanica jedna je od šest planiranih na području Istre. Obuhvaćat će organizirano sakupljanje i zbrinjavanje otpada za cijelo područje Labinštine, ukupno za 22 590 stanovnika u nešto manje od 12 tisuća domaćinstava kao i za gospodarske i turističke objekte.

Izgradnjom pretovarne stanice „Cere“, ostvareni su svi uvjeti da sa početkom rada Centra za gospodarenje otpadom Istarske županije, Kaštijuna, Grad Labin s okolnim općinama krene u realizaciju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, što predstavlja veliki i značajan iskorak u samom procesu prikupljanja i gospodarenja otpadom kao i dugotrajnu korist u očuvanju okoliša i kvalitete zdravlja naših sugrađana.

pret_2

Ukupna investicija izgradnje pretovarne stanice iznosila je 7.269.388,14 kuna bez PDV-a, a izgrađena je zahvaljujući Fondu koji je sufinancirao izgradnju sa 80 posto investicije, dok je preostalih 20 posto financirao  1. MAJ d.o.o. LABIN.

pret_1

U ovoj godini očekuje nas  izgradnja sortirnice i reciklažnog dvorišta u sklopu 3. faze sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere te ulaganje u komunalnu opremu kao što su podzemni kontejneri za starogradsku jezgru u Labinu i turističku destinaciju Rabac te uvođenje sustava čipiranja posuda za otpad. Nadamo se uspješnoj suradnji sa Fondom koji će pratiti spomenute projekte u vidu sufinanciranja.