Raspored odvoza selektivnog otpada za 12.3.2019.

Sutra (utorak, 12.3.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PAPIR I KARTON (“plave vrećice”):

  • sva naselja Grada Labina,
  • naselje Raša.