U četvrtak i petak mobilno reciklažno dvorište u Kršanu

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno ovoga četvrtka i petka u Kršanu kod caffe bara. Dakle, radi se o 7. i 8. ožujku. Kraj mobilnog reciklažnog dvorišta dežura radnik 1.MAJ-a, zaprimanje otpada je besplatno građanima, a radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Zaprima se krupni otpad, otpadna ulja, stare baterije, veći komadi kartona i plastike i sl.

Idući tjedan mobilno reciklažno dvorište obići će Vozilići, Čepić i Šušnjevicu, a tjedan nakon toga Kožljak i Plomin.