Raspored odvoza selektivnog otpada za 22.3.2019.

Sutra (petak, 22.3.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja za Snašići do Bohki,
  • Ladenci,
  • Marciljani.