Raspored odvoza selektivnog otpada za 27.3.2019.

Sutra (srijeda, 27.3.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Idrijska, Medulinska, Učka, Plominska, Rudarska, te Gornji Rabac i Obala maršala Tita.