U srijedu i četvrtak mobilno reciklažno dvorište u Plominu

Nakon tri tjedna “turneje”, mobilno reciklažno dvorište završava svoj obilazak Općine Kršan. U srijedu i četvrtak (20. i 21. ožujak) biti će postavljeno u Plominu, i to kraj groblja. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati.

Putem MRD-a omogućava se prikupljanje većeg broja različitih vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik 1.MAJ-a zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.