ODOBRENA SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

U svibnju 2015. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sredstva za nabavu novog vozila i opreme za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odobrena sredstava su osigurana u financijskom planu Fonda za 2015. godinu, a iznos sufinanciranja je 40% procijenjene vrijednosti. Ukupna investicija iznosi  1.198.100,00 kuna.

Odobrena su sredstva za nabavu:

komunalnog vozila zapremine 5 m3 procijenjene vrijednosti 446.500,00 kuna;

mobilnog reciklažnog dvorišta procijenjene vrijednosti 104.800,00 kuna;

– spremnika za primarnu selekciju za stambene zgrade: 20 spremnika zapremine 1100 litara za papir, 20 spremnika zapremine 1100 litara za pet/met i 20 spremnika zapremine 1100 litara za staklo, 20 spremnika zapremine 1100 litara za miješani komunalni otpad;

opremu za zelene otoke: 11 spremnika zapremine 1100 litara za papir, 11 spremnika zapremine 1100 litara za pet/met i 11 spremnika zapremine 1100 litara za staklo;

spremnika za primarnu selekciju, zapremine 120 litara za 1850 domaćinstava koja su uključena u odvojeno prikupljanje po modelu „od vrata do vrata“ (zamjena za vrećice)

spremnika zapremine 15 litara za odlaganje starih baterija za odgojno-obrazovne u stanove;

Procijenjena vrijednost opreme (kanti i kontejnera) iznosi 646.500,00 kuna.

Zadovoljni smo što nas Fond i dalje podupire u našim nastojanjima da uspješno gospodarimo otpadom u skladu s načelima Zakona o održivom gospodarenju otpadom.