Mobilno reciklažno dvorište u utorak u Trgetu

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u utorak (26. ožujak) u Trgetu, i to na makadamskom parkiralištu. Radno vrijeme je od 9,00 do 17,00 sati, a zaprimanje otpada od građana je besplatno. Kraj mobilnog reciklažnog dvorišta dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu donijeti krupni otpad poput namještaja, zrcalo, staklo, baterije, uređaje, žarulje, otpadna ulja, veće komade kartona i plastike i sl. Već u četvrtak mobilno reciklažno dvorište stiže u Sv.Marinu, a u subotu u Ravni.