Mobilno reciklažno dvorište u subotu u Ravnima

Ove subote (30. ožujak) mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u naselju Ravni, i to na ulazu u naselje. Radno vrijeme je od 9,00 do 17,00 sati, a zaprimanje otpada od građana je besplatno. Kraj mobilnog reciklažnog dvorišta dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, gume, baterije, otpadna ulja, stare uređaje, staklo, zrcala, žarulje… Idući tjedan mobilno reciklažno dvorište posjetiti će Zartinj (utorak) i Kunj (petak).