Mobilno reciklažno dvorište u utorak u Zartinju

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u utorak (2. travanj) u Zartinju kraj dječjeg igrališta. Radno vrijeme je od 9,00 do 17,00 sati, a zaprimanje otpada je građanima besplatno. Kraj mobilnog reciklažnog dvorišta dežurati će radnik 1.MAJ-a. Građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, gume, baterije, žarulje, uređaje, otpadna ulja i sl. U petak će mobilno reciklažno dvorište stići u Kunj.