Raspored odvoza selektivnog otpada za 9.4.2019.

Sutra (utorak, 9.4.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PAPIR I KARTON (“plave vrećice”):

  • sva naselja Grada Labina,
  • naselje Raša.