Održana edukacija za ključne zaposlenike Valamar Rivijere

U petak je u središnjem kompleksu na rabačkoj Girandelli održana edukacija ključnih zaposlenika i voditelja hotelske tvrtke Valamar Riviera. U prvom djelu je direktor 1.MAJ-a g. Alen Golja upoznao prisutne sa promjenama u gospodarenju otpadom koje su stupile na snagu u 2018. godini. Nakon toga je g. Marijan Galović iz tvrtke Galović savjetovanje održao edukaciju o tome kako razvrstavati otpad, s naglaskom na otpad koji nastaje u turističkom sektoru. Prvenstveno se to odnosi na otpad od pripreme hrane, te otpada kojeg stvaraju sami gosti. U trećem djelu provedena je interakcija prisutnih na temu problema s otpadom, a s kojima se susreću hoteli u svakodnevnom radu. Cilj je da se suradnjom 1.MAJ-a i Valamar Rivijere postigne što bolje selektiranje otpada u Valamarovim hotelima, na obostrano zadovoljstvo.