Mobilno reciklažno dvorište danas u Ripendi Verbanci

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će danas (petak, 10. svibanj) dostupno mještanima Ripende Verbanci i okolnih mjesta, a postavljeno će biti kod Lovačkog doma u Ripendi.  Radno vrijeme je od 10,00 do 18,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Ovime završava višetjedna eko-turneja MRD-a na području Grada Labina tijekom koje je MRD postavljan na 18 različitih lokacija.