Raspored odvoza selektivnog otpada za 22.5.2019.

Sutra (srijeda, 22.5.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Idrijska, Medulinska, Učka, Plominska, Rudarska, te Gornji Rabac i Obala maršala Tita.