Mobilno reciklažno dvorište

RASPORED I LOKACIJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Mobilno reciklažno dvorište postavljati će se u naselja koja zbog udaljenosti ne koriste reciklažno dvorište u naselju „Starci“. Putem njega omogućiti će se prikupljanje većeg broja različitih posebnih kategorija i vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu bit će djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta možete vidjeti ovdje.