Raspored odvoza selektivnog otpada za 27.5.2019.

Sutra (ponedjeljak, 27.5.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Gondolići,
  • Kanfarelići,
  • Breg Ivanovci,
  • Kapelica: smjer od Breg Ivanovci do ex trgovine i oba smjera dalje prema Labinu.

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • Nedešćina.