Ovo su lokacije košnje idućih dana

Obavještavamo građane da je nekoliko idućih dana (od 23. svibnja) košnja predviđena na sljedećim lokacijama:

  • Starci,
  • centar oko pošte, pa prema ulici Karla Kranjca,
  • oko zgrada u ulici Karla Kranjca, Antona Selana i Rudarska,
  • Streljana,
  • Senari.

Molimo građane da u skladu s navedenim planom vode brigu o parkiranju automobila kako bi se izbjegle teškoće prilikom košnje i eventualno oštećenje automobila.

Napomena: naveden je okvirni plan. Može se promijeniti uslijed vremenskih neprilika ili drugih hitnih okolnosti.