Raspored odvoza selektivnog otpada za 5.6.2019.

Sutra (srijeda, 5.6.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Idrijska, Medulinska, Učka, Plominska, Rudarska, te Gornji Rabac i Obala maršala Tita.