Raspored odvoza selektivnog otpada za 8.6.2019.

Sutra (subota, 8.6.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Štrmac,
  • naselje Raša.