Ovo su lokacije košnje idućih dana

Obavještavamo građane da je idućih dana košnja predviđena na sljedećim lokacijama:

  • Kature,
  • Stare Katuri,
  • Vinež.

Molimo građane da u skladu s navedenim planom vode brigu o parkiranju automobila kako bi se izbjegle teškoće prilikom košnje i eventualno oštećenje automobila.

Napomena: naveden je okvirni plan. Može se promijeniti uslijed vremenskih neprilika ili drugih hitnih okolnosti.