Raspored podjela kartica za polupodzemne spremnike – Kature

Danas se nastavlja podjela kartica za polupodzemne spremnike na Katurama, i to na adresi Sv.Mikule 5. Predviđeno vrijeme podjele je od 16,15 do 17,00 sati.

U ponedjeljak, 3.6.2019., planirana podjela i vrijeme podjele je sljedeće:

  • Sv. Mikule 1, 3 (16,00-17,00 sati),
  • Istarska 8 (16,45-17,30 sati),
  • Prilaz Kršin 1, 3, 5, 7 (16,00-19,00 sati).