Raspored podjela kartica za polupodzemne spremnike (Kature)

Nastavlja se podjela kartica za polupodzemne spremnike na Katurama.

U utorak, 4.6.2019., planirana podjela i vrijeme podjele je sljedeće:

  • Prilaz Vala 13, 15, 17 (predviđeno vrijeme: od 16,00 do 17,30 sati),
  • Prilaz Kikova 2, 4, 6, 8 (predviđeno vrijeme: od 16,00 do 18,00 sati).