Raspored odvoza selektivnog otpada za 10.7.2019.

Sutra (srijeda, 10.7.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Kapelica: smjer od ex trgovine prema ex konobi “Morčaki”,
  • Salakovci,
  • Marcilnica,
  • Vinež: od Doma kulture “Riko Milevoj” do Viškovići.