Raspored odvoza selektivnog otpada za 17.7.2019.

Sutra (srijeda, 17.7.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Učka, Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Plominska, Idrijska, Medulinska, Rudarska, te Gorenji Rabac i Obala maršala Tita.