Raspored odvoza selektivnog otpada za 24.7.2019.

Sutra (srijeda, 24.7.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Kapelica: smjer od ex trgovine do ex konobe “Morčaki”,
  • Salakovci,
  • Marcilnica,
  • Vinež: od Doma kulture “Riko Milevoj” do Viškovići,
  • Rabac: ulice Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Idrijska, Medulinska, Učka, Plominska, Rudarska, te Gorenji Rabac i Obala maršala Tita.