Raspored odvoza selektivnog otpada za 25.7.2019.

Sutra (četvrtak, 25.7.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja “Kožlje” do Doma kulture “Riko Milevoj”, uključujući Storo selo, Nove kući i cestu Vinež-Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Karla Kranjca, Rudarska, Antona Selana i Zelenice,
  • Rabac: ulice Jadranska, Slobode, Giuseppine Martinuzzi, Istarska.