Raspored odvoza selektivnog otpada za 8.8.2019.

Sutra (četvrtak, 8.8.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja “Kožlje” do Doma kulture “Riko Milevoj”, uključujući Storo selo, Nove zgrade i cestu Vinež-Marciljani,
  • Labin: ulice Karla Kranjca, Rudarska, Antona Selana, Zelenice.
  • Rabac: ulice Jadranska, Slobode, Giuseppine Martinuzzi, Istarska.