Raspored odvoza selektivnog otpada za 28.8.2019.

Sutra (srijeda, 28.8.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Idrijska, Medulinska, Učka, Plominska i Rudarska, te Gorenji Rabac i Obala maršala Tita.