Raspored odvoza selektivnog otpada za 21.9.2019.

Sutra (subota, 21.9.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • Štrmac.