Raspored odvoza selektivnog otpada za 28.9.2019.

Sutra (subota, 28.9.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • naselje Raša,
  • Štrmac.