Raspored odvoza selektivnog otpada za 3.10.2019.

Sutra (četvrtak, 3.10.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja “Kožlje” do Doma kulture “Riko Milevoj”, uključujući Storo selo, Nove kući i cestu Vinež-Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Karla Kranjca, Antona Selana, Rudarska i Zelenice.