Raspored odvoza selektivnog otpada za 11.10.2019.

Sutra (petak, 11.10.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Presika,
  • Rogočana,
  • Kranjci.