Obnova igrališta kod Dom zdravlja

Proteklih dana krenuli su pripremni radovi na dječjem igralištu u parku Crvenog križa kraj Doma zdravlja u Labinu. Igralište će biti potpuno obnovljeno kako i zaslužuje biti. Pripremni radovi koje izvodi trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. Labin uključuju uklanjanje starih sprava i antistres guma, potom slijede betonski radovi, tj. spuštanje rubnjaka na južnom dijelu platoa gdje se trenutno nalazi kombinirana sprava, postava položenih rubnjaka, te spuštanje temelja jedne klupe. Od ostalih pripremnih radova valja napomenuti kako se vrši i sanacija daski na tri klupe, kao i ograđivanje klupica ispod stabla i nasipavanje rizlom. Nakon pripremnih radova slijedi montaža novih sprava, njih ukupno pet, te antistres guma. Završetak radova planiran je za sredinu listopada. Sveukupna vrijednost obnove igrališta procijenjena je na 100.000,00 kn s PDV-om i financirana je iz Programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2019. godinu. Obnovu je tijekom svoj redovnih aktivnosti zatražio Mjesni odbor Kature.