Raspored odvoza selektivnog otpada za 22.10.2019.

Sutra (utorak, 22.10.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • sva naselja Grada Labina,
  • naselje Raša.