Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

Želite li znati raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO) lako ćete ga u svakom trenutku pronaći na našim web stranicama. Taj se raspored, kao i rasporedi odvoza odvojeno prikupljenog otpada te rasporedi postavljanja mobilnih reciklažnih dvorišta (MRD), nalaze u posebnoj sekciji weba: “PC Čistoća/Raspored odvoza otpada“. Izravni link na tu sekciju dostupan je već na naslovnoj stranici klikom na banner “Raspored odvoza otpada“. Kako izgleda ta sekcija možete saznati i klikom OVDJE. Također, raspored odvoza MKO-a možete odmah pogledati klikom OVDJE.