U subotu i nedjelju mobilno reciklažno dvorište u Vozilićima

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će postavljeno ove subote i nedjelje (26. i 27. listopad) u Vozilićima, i to na makadamu kraj autobusne stanice za Labin.  Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Idući tjedan posjetiti ćemo Kožljak, Šušnjevicu i Čepić.