Raspored odvoza selektivnog otpada za 9.11.2019.

Sutra (subota, 9.11.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • naselje Raša,
  • Štrmac.