Mobilno reciklažno dvorište u subotu i nedjelju u Pićnu

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će postavljeno ove subote i nedjelje (9. i 10. studenog) u Pićnu, i to na proširenju na ulazu. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.  Idući tjedan MRD stiže u Orič, Sv.Katarinu i Most Pićan.