Raspored odvoza selektivnog otpada za 29.11.2019.

Sutra (petak, 29.11.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od križanja za Snašići do Bohki,
  • Ladenci,
  • Marciljani.