Mobilno reciklažno dvorište u ponedjeljak i utorak na Prohaski

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će postavljeno ovog ponedjeljka i utorka (25. i 26. studenog) na Prohaski u Rapcu. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.  U nastavku tjedna MRD će biti premješten kod restorana “Zelen draga” (srijeda i četvrtak). Nakon toga slijede Vinež, Kapelica i Presika.