Javni natječaj za člana uprave – direktora

Na temelju članka 29. i 30. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin 

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1. MAJ LABIN d.o.o.

raspisuje javni natječaj za člana uprave-direktora trgovačkog društva 

UVJETI:

Za člana Uprave – direktora TD 1. MAJ LABIN d.o.o. može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • VSS ili VŠS građevinskog, tehničkog, tehnološkog, strojarskog, ekonomskog ili pravnog smjera
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • poznavanje osnovnih programa i rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B – kategorije
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima

UZ PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

 • životopis
 • domovnicu (original ili preslika)
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma u originalu ili ovjerenoj preslici)
 • potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke
 • potvrdu o radnom stažu
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od tri mjeseca)
 • ponuđeni program rada i način vođenja trgovačkog društva

 

Član Uprave – direktor imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od osam (8) dana od dana objave, u zatvorenoj omotnici, na adresu TD 1. MAJ LABIN d.o.o., SKUPŠTINA, Vinež 81, 52220 Labin, uz naznaku „NATJEČAJ  ZA  IZBOR  DIREKTORA – NE  OTVARATI .“

Danom objave smatra se dan objave u dnevnom listu „Glas Istre“ (23.11.2019.).

Ponude koje nisu pravodobno podnesene, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatu izbora u roku od 15 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednik Skupštine

Zoran Rajković, v.r.