Mobilno reciklažno dvorište u srijedu i četvrtak u Rapcu kod “Zelen drage”

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će postavljeno u srijedu i četvrtak (27. i 28. studeni) u Rapcu kod restorana “Zelen draga“. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.  Ovaj vikend (subota i nedjelja) MRD stiže na Vinež (Krvova placa).