Mobilno reciklažno dvorište ovog vikenda stiže u Vinež

Fotografija Mjesni odbor Vinež.

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će postavljeno ove subote i nedjelje (30. studeni i 1. prosinac) u Vinežu, i to na Krvovoj placi. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežura i radnik 1.MAJ-a. Predaja otpada na MRD-u je građanima besplatna, a mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.  Odmah zatim, u ponedjeljak i utorak, MRD premještamo na parkiralište Doma kulture “Riko Milevoj”, a zatim slijede Kapelica i Presika.